Adresa: Parku Olimpik “Feti Borova” 
Rr. “Liman Kaba”, 1001, Tiranë, Shqipëri 
e-mailinfo@fshsu.al