Misioni i Federatës Shqiptare të Sportit Universitar është t’iu ofrojë institucioneve të arsimit të lartë mundësinë për të forcuar rolin e sportit në universitete për të mirën e studentëve dhe të komuniteteve.


Të promovojë vlerat thelbësore si: respekti,fryma e ekipit, përgjegjësia dhe këmbëngulja, dhe të zhvillojë në mënyrë emocionuese, arsimin akademik të studentëve.

Së bashku, mund te sigurojme nje te ardhme te ndritshme akademike dhe sportive per gjeneratat e studenteve qe do te vijnë pasi sporti eshte i pandashem nga edukimi, qofte fizik qofte intelektual.


Ai mundeson perftimin dhe shkembimin e aftesive ne drejtim te lidershipit, qe mund te ofrohet ne menyre indirekte ne sallat e leksioneve, por qe duhet te konsolidohet permes pervojes se fituar ne baza sportive dhe ne shoqata vullnetare. Pjesemarja e Universiteteve do te formesoje zhvillimin e te
rinjve per shume vite te ardhshme