MASR
http://www.arsimi.gov.al/

FISU
https://www.fisu.net/

EUSA
https://www.eusa.eu/


Institucionet e Arsimit të Lartë

Universiteti “Aleksandër Moisiu”
https://www.uamd.edu.al/
“Eq’rem Çabej”
http://www.uogj.edu.al/
“Ismail Qemali”
https://univlora.edu.al/
“Aleksander Xhuvani”
https://uniel.ems.al/
Universiteti i Mjekesise
http://umed.edu.al/
“Fan S.Noli”
http://www.unkorce.edu.al/
Universiteti i Tiranës
http://www.unitir.edu.al/
Universiteti Politeknik i Tiranes
http://www.upt.al/
“LuigjGurakuqi”
http://www.unishk.edu.al/
“Marin Barleti “
http://www.umb.edu.al/
“Aldent”
https://ual.edu.al/ual.edu.al/home-3/
“Ivodent”
http://www.ivodent.edu.al/index.php/en/
“Albanian University”
https://albanianuniversity.edu.al/sq/kreu/
Universiteti i Sporteve
http://ust.edu.al/
“Luarasi”
https://luarasi-univ.edu.al/
“Epoka”
http://www.epoka.edu.al/
“Mesdhetar”
http://umsh.edu.al/